آزمایشگاه

 

آزمایشگاه تخصصی

با توجه به اهمیت تحقیقات و نوآوری در صنعت رنگ و پارچه، شرکت آرام تکمیل طیف فراز با سرمایه گذاری مستقیم اقدام به راه اندازی مدرن ترین و به روزترین واحد آزماییشگاهی خود نموده است. این مرکز با هدف ارائه معتبرترین و مستند ترین نتایج آزمایشگاهی درصنعت نساجی ایجاد گردید.

در حال حاضر با توجه به سرمایه گذاری های انجام شده ، این مرکز به عنوان مجهزترین واحد آزمایشگاهی اعم از سخت افزاری و نرم افزاری در کشور محسوب میگردد و در ارتباط مستقیم با مراکز دانشگاهی و پژوهشگاهی کشور می باشد .