واحد کالیته

واحد کالیته

در این واحد نمونه کوچکی از کار برای رویت مشتری بصورت تست و تحت شرایط آزمایشگاهی تهیه می شود.

در اصل این واحد مسوول شبیه سازی محصول نهایی در محیط آزمایشگاهی قبل از تولید می باشد.

در ضمن نمونه ای از محصول نهایی جهت مراجعات احتمالی بعدی در واحد کالیته نگهداری می گردد.

جهت دریافت جدیدترین کالیته های ما با شماره ۶۷۱۵-۰۵۹-۰۹۱۲ تماس حاصل فرمایید تا در اولین فرصت برای شما ارسال شود.

 

رنگرزی آرام تکمیل
تریکو