تلفن : 02645332030
رنگرزی انواع پارچه های تاری پودی و تریکو
رنگرزی انواع پارچه های تاری پودری و تریکو
رنگرزی انواع پارچه های تاری پودی
تکمیل پارچه های بغل بسته و بغل باز
بافندگی پارچه های گردبافت
بافت انواع پارچه های گردبافت
چاپ انواع منسوجات

تماس با ما با شماره های

۰۲۶۴۵۳۳۳۰۴۰

۰۹۱۲۰۵۹۶۷۱۵

۰۹۱۲۰460649

و یا ایمیل به آدرس

info@aramtakmil.com

×

شروع مکالمه

یکی از اعضا را انتخاب و در واتساپ گفتگو کنید.

× پشتیبانی آنلاین