آرام تکمیل

 

عملیات تکمیل پارچه

 

 تکمیل پارچه های بغل بسته و بغل باز با بروزترین ماشین آلات

این قسمت مجهز به دستگاه های تکمیل کامپکت ، سانفور و استنتر ۲۰۱۷ ساخت ایتالیا (شرکتهای فرارو و یونیتک ) می باشد. با استفاده از ماشین آلات واحد تکمیل، محصول به ثبات ابعادی (طولی و عرضی ) و لطافت  مورد درخواست مشتری میرسد.

همچنین کنترل کیفیت محصول نهایی طاقه به طاقه پیش از بسته بندی انجام می شود تا از استاندارد بودن محصول نهایی و رعایت ملاحظات مشتریان اطمینان حاصل شود.

X