رنگرزی

 

رنگرزی انواع پارچه های تاری پودی و تریکو

این قسمت مجهز به دستگاه های جت رنگرزی تکنولوژی  ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ کره ای و اروپایی  از دو نوع خمره ای و خوابیده (چکمه ای ) می باشد که هر یک بنا به نوع و حساسیت های خاص هر نوع پارچه مورد استفاده قرار می گیرد. دستگاهها قابلیت رنگرزی بچهای بزرگ با سطح کیفی و ماندگاری بالا را  دارا هستند.

دستگاه ژیگر تحت فشار ساخت ۲۰۱۷ کره می باشد . مورد استفاده جهت پارچه های تاری پودی فوق حساس ازجهت شکستگی می باشد . “5556,5555,5380,5637,5597,5456,5559,5557”