پنبه،الیاف پنبه،رنگرزی پنبه

معرفی الیاف

فصل اول

معرفی انواع الیاف

الیاف به مجموعه ای از مولکول های به هم پیوسته که به صورت خطی کنار هم قرار گرفته اند، گفته می شود.

الیاف به صورت کلی به دسته طبیعی و مصنوعی تقسیم می شود، که هر یک از این دسته بندی ها شامل انواع مختلفی است.

در این مقاله به معرفی اجمالی از الیاف طبیعی و انواع آن پرداخته می شود.

-الیاف طبیعی

الیاف طبیعی به سه دسته گیاهی، حیوانی و معدنی تقسیم می شود.

الیاف طبیعی گیاهی شامل پنبه،کنف و…می باشد که در واقع  می توان گفت مهم ترین الیاف گیاهی الیاف پنبه می باشد.

پنبه یک نوع محصول کشاورزی است که از الیاف پوشاننده دانه گیاه به دست می آید و یکی از قدیمی الیاف در جهان می باشد.مهم ترین کشورهای تولید کننده پنبه روسیه، چین،،هند،پاکستان وآمریکا هستند.الیاف پنبه مشخصه های فیزیکی مختلفی از جمله رنگ الیاف، طول الیاف و… می باشد که همین مشخصه ها عامل طبقه بندی این الیاف شده اند.مهم ترین مشخصه در دسته بندی الیاف پنبه، طول این الیاف می باشد.

الیاف پنبه  شامل ۹۰ درصد سلولز،۵-۸ درصد رطوبت و۲-۵ درصد ناخالصی می باشد.

فرمول شیمیایی سلولز:

فرمول سیمیایی سلولز

اساس رنگرزی پنبه درواقع براساس همین ساختار ها و پیوندهای شیمیایی که می تواند بارنگزا برقرار کند، می باشد.

روش شناسایی الیاف پنبه به دو صورت شیمیایی و فیزیکی می باشد.

در روش شیمیایی از خاصیت حل شدن پنبه در  اسید سولفوریک و کوپرآمونیوم استفاده میشود.

در روش فیزیکی با استفاده از سوزاندن این الیاف که با سرعت و بدون شعله می شورد و بی سوختن آن شبیه به کاغذ است.

در ادامه به معرفی الیاف حیوانی و معدنی پرداخته می شود….

پیام بگذارید

کلیه فیلدهای مشخص شده با ستاره (*) الزامی است